Všeobecné obchodné podmienky

BLACK BLOCK
Virtual Reality Aréna Žilina & Escape Room Centrum

 1. Prevádzkovateľ
  – BLACK BLOCK aréna je prevádzkovaná spoločnosťou Epic Adventures, s. r. o., so sídlom Na Stanicu 7A, 010 09 Žilina, IČO: 36729329 (ďalej len “prevádzkovateľ”) a všetky právne, prípadne iné vzťahy sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej “VOP”) a právnymi predpismi Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje kedykoľvek aktualizovať znenie VOP.
 2. Bezpečnostné pravidlá
  – Podmienkou návštevy akejkoľvek atrakcie poskytovanej prevádzkovateľom je dodržiavanie všetkých bezpečnostných a prevádzkových pravidiel návštevníkmi priestorov arény. Účastníci berú na vedomie a súhlasia, že pri nedodržiavaní bezpečnostných a prevádzkových pravidiel, pokynov operátorov im môže byť zo strany prevádzkovateľa znemožnené využívanie zariadení prevádzkovateľa alebo môžu byť vylúčený z obchodných priestorov prevádzkovateľa bez nároku na vrátenie uhradenej ceny za rezervované atrakcie, alebo jej časti. Pri uskutočnení rezervácie dáva účastník súhlas s VOP a tým sa zaväzuje ich dodržiavať. Každý účastník sa zúčastňuje na každom zariadení vrátane únikových hier na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť.
  Zdravotné riziká:
  – Využívanie zariadení v aréne nie je vhodné v prípade, ak účastník trpí nejakými zdravotnými problémami typu srdcového ochorenia, klaustrofóbie, často mu býva nevoľno (napr. pri jazde dopravnými prostriedkami). Žiadna z hier nie je vhodná pre osoby, ktoré trpia epilepsiou alebo inými druhmi záchvatov. V zásade, ak ste v stave, ktorý ovplyvňuje Vašu schopnosť bezpečne vykonávať fyzické činnosti (užívate lieky, ste tehotná, alebo v pokročilom veku), takisto ak ste unavený, alebo pod vplyvom omamných látok, prípadne sa necítite dobre ako zvyčajne, použitie niektorého zariadenia v Aréne môže zhoršiť Váš stav. Pokiaľ nie ste zdravotne v poriadku, alebo nie ste si istý, tak svoju návštevu v Aréne konzultujte vopred so svojim lekárom. Využívanie zariadení virtuálnej reality môže mať za následok nežiadúce javy a nepríjemné pocity. Ak pri využívaní niektorej atrakcie budete mať nepríjemné pocity, prestaňte ju ihneď používať. Ide napríklad o kŕče, závraty, nevoľnosť, mimovoľné pohyby, dezorientácia, bolesť alebo nepohodlie očí, abnormality videnia (rozmazané alebo dvojité videnie). Únikové hry vo virtuálnej realite môžu hrať iba osoby staršie ako 9 rokov.
  – Nevhodné chovanie návštevníka, ktorý svojim správaním kazí ostatným účastníkom ich zážitky, alebo ich inak obmedzuje, takisto návštevník, ktorý je viditeľne pod vplyvom omamných látok môže byť na základe rozhodnutia obsluhy vykázaný z priestorov Arény bez nároku na vrátenie uhradeného poplatku. Prevádzkovateľ si takisto vyhradzuje právo odmietnuť vstup komukoľvek, kto sa bude javiť ako nespôsobilý na absolvovanie rezervovaných atrakcii.
  – V priestoroch Arény je zakázané fajčiť a konzumovať alkoholické nápoje (s výnimkou piva).
  – Všetky atrakcie sú kvôli bezpečnosti monitorované kamerovým systémom.
 3. Obchodné podmienky
  – Cenník jednotlivých atrakcii je zverejnený na webových stránkach a v priestoroch Arény.
  Návšteva Arény je podmienená uskutočnením rezervácie vopred na konkrétny čas. Rezervácia sa dá urobiť on-line cez rezervačný formulár, alebo telefonicky. Voľné termíny na ktoré je možné urobiť rezerváciu sú dostupné na webe.
  – Vítané sú aj teambuildingové akcie, alebo skupinové rezervácie celej Arény za zvýhodnené ceny. Takéto rezervácie, alebo v prípade záujmu o špeciálne požiadavky nás kontaktujte e-mailom: arena@blackblock.sk, alebo telefonicky na 0905 702103.
  – Únikové hry sú spoplatnené podľa počtu hráčov jednej session, ostatné atrakcie podľa rezervovaného časového bloku.
  – Neskorší príchod na rezervovanú hru nie je vhodný. V prípade meškania sa pri únikových hrách môže skrátiť maximálny čas hrania hry, pri ostatných atrakciach môžete hrať do času konca rezerovaného termínu (záleží od ďalších rezervácii, ak je možné hru predĺžiť, vychádzame v ústrety)
 4. Nahrávanie audiovizuálnych záznamov
  – V priestoroch Arény si môžete fotiť a filmovať účastníkov so svojej skupiny podľa uváženia. V miestnostiach Únikových hier je fotenie a filmovanie zakázané. Po ukončení únikovej hry Vám obsluha môže urobiť fotografiu celého tímu. Prosíme všetkých účastníkov únikových hier, aby ďalej nešírili informácie o obsahu/riešení hier, aby bol zachovaný zážitok aj pre ďalších účastníkov.
 5. Spracovanie osobných údajov
  – Účastníci dávajú prevádzkovateľovi súhlas so zverejnením fotografii uskutočnenými po absolvovaní Únikovej hry na webe a sociálnych sieťach. V prípade vyslovenia nesúhlasu tento samozrejme akceptujeme.
  – Na absolvovanie akejkoľvek atrakcie/hry v Aréne nie sú vyžadované žiadne osobné údaje účastníkov.
  – Odoslaním online rezervácie udeľujete súhlas spoločnosti Epic Adventures, s. r. o., Na Stanicu 7A, 010 09 Žilina, IČO: 36729329, ktorá prevádzkuje Arénu BLACK BLOCK ŽILINA so spracúvaním a uchovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v odoslanom formulári rezervácie hry. Tento súhlas sa udeľuje na dobu 6 mesiacov od udelenia súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľkvek odvolať – písomne, telefonicky alebo e-mailom. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udeleného pred jeho odvolaním.

(c) BLACK BLOCK Virtual Reality Aréna Žilina / Všetky práva vyhradené
Telefonické rezervácie, dotazy - 0905 702 103
Designed & developed by inoby